Hot-Spot w centrum Zabrza

19.11.2010

Mieszkańcy naszego miasta mogą od dziś korzystać z bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu. Hot-Spot (czyli urządzenie, które umożliwia połączenie z siecią internetową) działa na Placu Wolności, w samym sercu Zabrza.

Warto dodać, że uruchomienie tego punktu to pierwszy krok w realizacji projektu pod nazwą „Hot-Spoty”, który jest jednym z 27 projektów informatycznych wpisanych do strategii zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej, dotyczącej dokumentu pod nazwą „e-Zabrze Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze”.

W przyszłorocznym budżecie miasta przewidziano na ten projekt kwotę 45 800,00 zł, w ramach której planuje się instalację i uruchomione nowych sześciu punktów bezpłatnego dostępu do Internetu (Hot-Spot) na terenie naszego miasta.

Ponadto w maju tego roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych dla projektu „Budowa Zabrzańskiej Sieci Bezprzewodowej – ZMAN4” gdzie planuje się wybudowanie pięciu kolejnych punktów typu Hot-Spot w następujących lokalizacjach:

– budynek Urzędu Miasta Zabrze przy ul. Powstańców Śląskich 5-7;
– budynek Urzędu Miasta Zabrze przy ul. Religi 1;
– budynek Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej przy ul. 3-go maja 13-15;
– budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp z o.o.,
ulica Matejki 6;
– budynek Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”.