Otwarcie kolejnego boiska

18.11.2010

18 listopada otwarte zostało boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zabrzu. Całkowity wymiar obiektu to 26 x 44 m.

Zakres zamówienia obejmował:

• Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o gr. 13mm Wykonanie opaski z kostki brukowej na podbudowie.
• Wykonanie ogrodzenia o wysokości całkowitej 4,0m z furtką wejściową i bramą wjazdową.
• Montaż bramek 2,0m x 3,0m.
• Montaż koszy do gry w koszykówkę.
• Montaż tulei pod słupki do siatkówki.
• Montaż ławek.
• Montaż koszy na śmieci 35l.