Jubileusz 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej

16.11.2010

15 listopada w Filharmonii Zabrzańskiej odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu.

Podczas uroczystości wręczone zostały wyróżnienia dla zasłużonych pracowników biblioteki. W części artystycznej wystąpił chór „Resonans con tutti” im. Norberta Kroczka.

Założycielem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu był Jerzy Fusiecki, bibliotekarz i bibliofil, kustosz zbiorów Biblioteki Muzeum im. Czartoryskich.15 listopada 1945 roku otwarto Miejską Bibliotekę Publiczną. Wypożyczalnia i czytelnia ogólna znajdowały się przy ul. Wyzwolenia 4. Pierwszy Księgozbiór składał się z darów i liczył 920 tomów, z których korzystało 92 zarejestrowanych czytelników. W 1948 roku otwarto filie w Zaborzu, Biskupicach i Maciejowie, w 1951 roku przy ulicy Roosevelta, a w 1952 – w Mikulczycach, Rokitnicy, Grzybowicach, Pawłowie, Kończycach, Makoszowach. Z początkiem 1985 roku władze miejskie oddały do użytku biblioteki budynek przy ul. ks. Józefa Londzina 3. W połowie 2005 r. biblioteka zainicjowała nową formę wypożyczeń – „Książkę na telefon". Zaktywizowała także inne formy działalności – Klub Myśli Humanistycznej oraz warsztaty dziennikarskie. Do stale organizowanych konkursów dopisano nowe inicjatywy: Zabrzańską Wiosnę Poetycką, Zabrzańską Jesień Literacką, Ogólnopolski Konkurs na artystyczną zakładkę do książek, a także zainicjowany Klub Filmowo-Literacki „Dyskurs". Liczne konkursy kierowane są do młodych czytelników. Biblioteka podejmuje także samodzielne działania wydawnicze, organizuje liczne spotkania autorskie. Dzisiejsze oblicze zabrzańskiej książnicy ze wszech miar odpowiada czytelniczym potrzebom XXI stulecia.

Obecnie zabrzańska biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, posiada 20 filii na terenie miasta, dwie czytelnie oraz wypożyczalnię centralną. Ma ponad 30 tys. czytelników, którzy co o roku wypożyczają ponad pół miliona książek