NOWE KIERUNKI NAUCZANIA W ZABRZU

15.11.2010

W Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu powstały klasy o poszukiwanych na rynku, nowych profilach.
W XI Liceum Ogólnokształcącym nowym fakultetem są sporty lotnicze, natomiast w Szkole Policealnej Nr 3 – technik elektryk (specjalność górnicza).

19 LISTOPADA o godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. 3 Maja 91, uczniowie tych rzadkich kierunków zostaną oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej.
W uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz miasta, Aeroklubu Gliwickiego, Kompanii Węglowej, KWK „Sośnica – Makoszowy” oraz Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie.