Przewodnik elektroniczny na GPS i telefony komórkowe

10.11.2010

"Przewodnik elektroniczny na GPS i telefony komórkowe" to zadanie realizowane w ramach projektu „ Zabrze- kopalnia możliwości. Promocja oferty turystycznej miasta” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet III Turystyka, Poddziałanie 3.4 Promocja turystyki).

Za pomocą bezpłatnego przewodnika elektronicznego na GPS i telefony komórkowe promowane są walory turystyczne miasta:
•  Zabrza jako miejsca bardzo nowoczesnego i dynamicznego, a jednocześnie dbające o aspekty ekologiczne i zrównoważony rozwój,
•  Zabrze jako miejsca z wybitnymi atrakcjami turystycznymi,
• wyróżnienie się na tle innych rejonów Polski poprzez zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii.

Przewodnik elektroniczny dostarcza kompletnej informacji o mieście na różnych nośnikach: poprzez Internet, serwer mapowy, telefonię komórkową i GPS turystyczny.
Zalety:
– łatwość dostępu oraz podręczność przewodnika,
– możliwość wprowadzania częstych aktualizacji,
– uniwersalność narzędzia,
– wysoka efektywność przy stosunkowo niskich nakładach koniecznych do poniesienia.

 

Przewodnik elektroniczny znajduje się w zakładce Informacje dla turystów: Zabrze- przewodnik elektroniczny.

Dodatkowe informacje oraz uwagi dotyczące funkcjonowania aplikacji można kierować drogą elektroniczną na adres psmieja@um.zabrze.pl , osoba do kontaktu: Patrycja Śmieja, telefon kontaktowy 37 33 365.
 

Zapraszamy do korzystania z przewodnika.