Ambasadorowie Zabrza uhonorowani

02.11.2010

29 października odbyła się uroczystość nadania wyróżnień "Ambasador Zabrza" połączona z obchodami 60-lecia Filharmonii Zabrzańskiej. Honorowe tytuły otrzymały osoby, które pomagają w rozsławianiu dobrego imienia naszego miasta za granicą. Ponadto wyróżnienie to przyznano Filharmonii Zabrzańskiej. Każdy z "ambasadorów" otrzymał miniaturę płaskorzeźby Heinza Tobolli "Ludzie na ulicy".

Wsród wyróżnionych znaleźli się:

Axel Wolter– przedsiębiorca, urodzony w Zabrzu. Gdy miał 6 lat, wyjechał do Niemiec. Obecnie mieszka w Portugalii.Właściciel przedsiębiorstwa zajmującego się czarterowaniem statków. Umożliwił nawiązanie kontaktu z władzami miasta Porto, które za jego pośrednictwem będą rozwijane.

Henryk Handszuh – ekspert Światowej Organizacji Turystyki, w której był m.in. dyrektorem jednego z dwóch głównych działów – Departamentu do Spraw Rynków. Pracował w centralnych agendach rządowych odpowiedzialnych za turystykę w Polsce. Dzięki jego staraniom Zabrze nawiązało wiele ważnych kontaktów przyczyniających się do promocji turystyki i dziedzictwa przemysłowego. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Badań Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki.

Malina Stadnik-Nealis – absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, od ponad 30 lat mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Związana z „Nowym Dziennikiem”, największą polską gazetą wydawaną w języku polskim poza granicami kraju. Autorka wielu publikacji na temat Zabrza. Pracuje społecznie dla szeregu organizacji polonijnych. Założyła Polską Szkołę Dokształcającą im. Mikołaja Kopernika. Za swoją pracę otrzymała szereg wyróżnień, m.in. Medal Serce dla Serc Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików w Lublinie i Medal Kopalni Guido w Zabrzu.

Jadwiga Rodowicz – ambasador RP w Japonii. W dyplomacji pracuje od 1993 r. Była m.in. radcą w Departamencie Azji i Ameryki Łacińskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ukończyła japonistykę w Uniwersytecie Warszawskim, studia doktoranckie kontynuowała w Uniwersytecie Tokijskim. Urodzona w Zabrzu nie zapomina o swoich korzeniach. Umożliwia kontakty zabrzańskich firm z przedsiębiorstwami japońskimi, a także wspomaga kontakty z japońską branżą turystyczną.

Weronika Grabe – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, następnie pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie mieszka w Niemczech, gdzie przez 15 lat była wykładowcą w katedrze Nauk Politycznych Uniwersytetu w Essen. Intensywnie współpracuje z zabrzańskimi muzeami i samorządem, przyczyniając się do rozwoju kontaktów między Zabrzem i Essen. W 1995 r., na zlecenie władz Essen, podjęła się przygotowania stałej wystawy poświęconej historii i aktualnej sytuacji Zabrza. Jest organizatorem polsko-niemieckich konferencji na temat przekształceń strukturalnych w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku. Dzięki jej zaangażowaniu możliwe są żywe relacje naszego miasta z Essen.

Joanna Młynarska-Nicklasson – prezes Stowarzyszenia Miast Zaprzyjaźnionych Lund i Zabrza. Od 1972 r. mieszka na stałe w Szwecji, gdzie propaguje kulturę, historię i dorobek Polski. Organizuje wystawy sztuki i rzemiosła polskiego oraz wyjazdy studyjne dla nauczycieli i studentów. Jest redaktorem i współautorem dwujęzycznych antologii o stosunkach polsko-szwedzkich, współautorką książki „Greckie pomidory – czyli nowy dom na końcu drogi” oraz przewodników turystycznych prezentujących historię i kulturę Polski, Danii, Niemiec i Francji. Autorka podręczników do nauki języka polskiego. Od 2007 r. współpracuje ze Szwedzko-Polską Platformą Energii Zrównoważonej przy Instytucie Ekonomii Środowiska Uniwersytetu w Lund.

Leonardo Pangallo – profesor pedagogiki, były Komisarz Europejski w dziedzinie edukacji. Mieszka we Włoszech. Od lat współpracuje z zabrzańskimi szkołami, m.in. z Centrum Edukacji. Organizuje wyjazdy naszej młodzieży do Włoch. Dzięki niemu po raz pierwszy szkoła z Zabrza została włączona do europejskiego projektu, w którym uczestniczą uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, politycy i eksperci.

Filharmonia Zabrzańska – wkraczający w 61. sezon artystyczny zespół dał w ciągu ponad półwiecza działalności kilkanaście tysięcy koncertów w najróżniejszych częściach kraju i świata, zdobywając serca kolejnych pokoleń melomanów. W repertuarze orkiestry znajdują się przede wszystkim utwory epoki klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Muzycy chętnie sięgają także po dzieła współczesne. W stałych cyklach prezentowane są estradowe wykonania oper i operetek. Artyści wykonują również muzykę popularną, filmową, jazzową czy musicalową. Od 1990 r. dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Zabrzańskiej jest Sławomir Chrzanowski.