Zmiany w organizacji ruchu od 31 pażdziernika do 1 listopada

26.10.2010

Urząd Miejski w Zabrzu informuje, że w dniach 31.10 – 01.11. wprowadzone zostaną na terenie Zabrze zmiany w organizacji ruchu drogowego, w okolicy cmentarzy zlokalizowanych przy niżej wymienionych ulicach:
 

– ul. Rogoźnicka – jeden kierunek ruchu na odcinku od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Mendego,

– ul. Pokoju – jeden kierunek ruchu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Ciupki oraz dodatkowo ustawiony zostanie znak typu B-36 „zakaz zatrzymywania się” po stronie cmentarza (przed bramą wejściową),

– ul. Budowlana – jeden kierunek ruchu na odcinku od ul. Wyszyńskiego do łącznika ul. Budowlanej z ul. Kosmowskiej,

– ul. Kopalniana – jeden kierunek ruchu na odcinku od ul. Ofiar Katynia do garaży zlokalizowanych w ciągu ul. Kopalnianej,

– ul. Czołgistów i św. Józefa – jeden kierunek ruchu na ul. św. Józefa i ul. Czołgistów na kierunku od ul. Roosevelta do ul. Lubelskiej.

Jednocześnie w dniach od 30 października do 1 listopada uruchomiona zostanie (wyłączona dotychczas z obsługi komunikacyjnej) trasa dla linii autobusowej nr 720 w rejonie cmentarza przy ul. Czołgistów. Trasa dla w/w autobusu wraz z dodatkowymi kursami przebiegała będzie w rejonie cmentarza w jednym kierunku od ul. Roosevelta ulicami: św. Józefa – Czołgistów – Matejki – Gen. de Gaulle’a – Ślęczka i dalej po dotychczasowej trasie. W ciągu ul. Matejki w rejonie skrzyżowania z ul. Dzierżona utworzony zostanie nowy przystanek w zamian za zlikwidowany przystanek przy ul. Gen. de Gaulle’a/ Ślęczka (kier. do centrum).
Ze względu na kontynuację prac drogowych na ul. Matejki na odcinku od ul. Dzierżona do ronda przy ul. Gen. de Gaulle’a od dnia 02.11. wjazd z ul. Matejki do ronda w w/w rejonie zostanie ponownie wyłączony z ruchu pojazdów samochodowych.
Nadmieniam również, że dla potrzeb parkowania pojazdów osób odwiedzających cmentarz przy ul. Płaskowickiej w dniach od 30.10 do 01.11. udostępnione będzie boisko na terenie szkoły przy w/w ulicy oraz parking znajdujący się na terenie byłego szpitala przy ul. Wyciska.