Artystyczne Warsztaty Barwa i Dźwięk

25.10.2010

Od 25 do 28 października odbywać się będą już po raz 11, artystyczne warsztaty Barwa i Dźwięk.

Organizatorami imprezy są: Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Liceum Plastyczne w Zabrzu, współorganizatorami są: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, Urząd Miejski w Zabrzu oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zabrzu.
Patronat honorowy nad imprezą objęła Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik. Wykład inauguracyjny w odrestaurowanym budynku Filharmonii Zabrzańskiej wygłosi znany śląski architekt Tomasz Konior.
W ramach warsztatów powstaną 4 grupy tematyczne, które poprowadzą znani śląscy artyści: grupa przestrzenna – Tomasz Konior, grupa malarska – Tomasz Tobolewski, grupa graficzna – Grzegorz Hańderek, grupa fotograficzna – Arkadiusz Gola. Uczestnikami warsztatów będą uczniowie szkół plastycznych i studenci z terenu Śląska.
Tematem tegorocznych warsztatów jest Przestrzeń w mieście – Kwartał Sztuki. Kwartał Sztuki to tereny byłego kompleksu socjalnego huty Donnersmarków z biblioteką (obecnie siedziba Filharmonii Zabrzańskiej), kasynem (obecnie Teatr Nowy), łaźnią, salą gimnastyczną i basenem (obecnie galeria Impresja) oraz dawna siedziba Dyrekcji Huty (adaptowana jako budynek ratusza miejskiego).
Celem imprezy jest wypromowanie miejskiej przestrzeni Kwartału Sztuki, poprzez różne działania plastyczne; fotografię, malarstwo, grafikę, działania przestrzenne. Dużym atutem takiej formy pracy jest zderzenie doświadczenia uznanych autorytetów artystycznych ze świeżym spojrzeniem młodych twórców. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy nie tylko ciężko pracują, ale mają także możliwość przeżycia ciekawej przygody, poznania historii miasta, spotkania interesujących ludzi, poszerzenia własnych horyzontów.
Warsztaty zostaną zakończone wernisażem w budynku Teatru Nowego, na którym zaprezentowane zostaną efekty pracy uczestników. Wystawa kończąca warsztaty Barwa i Dźwięk, będzie jednocześnie podsumowaniem architektonicznych warsztatów, w których weźmie udział m.in. znany krakowski architekt Romualda Loegler.