Zabrze przestrzenią rozwoju

20-lecie Centrum Integracji Niepełnosprawnych Koło Terenowe "Koliber" w Zabrzu

25.10.2010

20 października w Centrum Organizacji Pozarządowych swoje 20-lecie obchodziło Centrum Integracji Niepełnosprawnych Koło Terenowe „Koliber” w Zabrzu.

Koło Terenowe „Koliber” zrzesza 52 osoby. Są to osoby chore przewlekle oraz opiekunowie i sympatycy koła. Głównymi celami koła jest dążenie do odmiany sytuacji osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci, młodzieży, niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz popieranie wszelkich działań prowadzących do ich integracji ze społeczeństwem. Udzielana pomoc dotyczy wyrównania szans osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe działania rehabilitacyjno-edukacyjno-opiekuńcze. Centrum Integracji Niepełnosprawnych popiera wszelkie formy terapii osób niepełnosprawnych, wspomaga ośrodki rehabilitacji i placówki integracyjne. Zajmuje się również informowaniem społeczeństwa o życiu i problemach osób niepełnosprawnych oraz propagowaniem idei zrozumienia i życzliwości.

Centrum Integracji Niepełnosprawnych
Koło Terenowe „KOLIBER” w Zabrzu
ul. Brodzińskiego 4
41-800 Zabrze