Oferta realizacji zadania publicznego "Szkolenie wolontariuszy do opieki nad chorymi z POChP"

22.10.2010

19 października Stowarzyszenie Na Rzecz Zwalczania Chorób Układu Oddechowego przy Szpitalu Klinicznym nr 3 w Zabrzu – Biskupicach złożyło do Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu ofertę realizacji zadania publicznego "Szkolenie wolontariuszy do opieki nad chorymi z POChP" 

Oferta na realizację ww zadania została złożona na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 3 tejże ustawy zamieszczamy ww ofertę na okres 7 dni.

oferta w załączniku poniżej.