Zabrze pierwsze w kraju

13.10.2010

Zabrze zdobyło pierwsze miejsce w kraju wśród miast na prawach powiatu w rankingu pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Oceniano wydatki samorządów na infrastrukturę w latach 2007-2009 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Ze wskaźników wynika, że Zabrze nie tylko wygrywa z innymi miastami na prawach powiatu, ale również z wszystkimi stolicami województw. Nakłady na infrastrukturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca np. w Poznaniu wynoszą 1325,20 zł, Warszawie 932,40 zł, a we Wrocławiu 1226,08 zł. W Zabrzu jest to aż 1469 zł.

Eksperci „Wspólnoty” podkreślają: pod uwagę bierzemy nie wszystkie inwestycje samorządowe, a tylko te, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej. Nie sugerujemy, że są one ważniejsze na przykład od tych związanych z oświatą czy z kulturą. Ale warto im się przyglądać, bo są najbardziej bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego.