Zabrze przestrzenią rozwoju

Unieważnienie dowodu osobistego

11.10.2010

Dowód osobisty podlega unieważnieniu – z mocy ustawy – przez organ gminy, który go wydał, po zmianie danych zawartych w tym dokumencie ( np.: zmiana imienia, zmiana nazwiska, zmiana adresu).
 

Z mocy ustawy unieważnieniu podlega również dowód osobisty z dniem zawiadomienia o jego zagubieniu, kradzieży, zniszczeniu lub z dniem przekazania znalezionego dokumentu przez osobę trzecią, a także z powodu utarty obywatelstwa, z dniem odbioru nowego dowodu oraz z dniem upływu ważności czy też zgonu posiadacza dokumentu.
Każdy posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument i złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu w terminie; – w przypadku zmiany danych – 14 dni, (dla obywateli polskich przebywających zagranicą termin ten wynosi 3 miesiące),
w przypadku uszkodzenia dowodu, lub utraty – niezwłocznie, w przypadku upływającego terminu ważności dokumentu- nie później niż na 30 dni przed upływem ważności.