Świętowaliśmy urodziny miasta

27.09.2010

26 września w Domu Muzyki i Tańca odbyły się uroczystości związane z 88. rocznicą nadania Zabrzu praw miejskich.

Wzięli w nich udział m.in. władze miasta, śląscy parlamentarzyści, duchowni, przedstawiciele świata nauki i kultury oraz organizacji pozarządowych, a także delegacje z miast partnerskich. – Od wielu lat regularnie przyjeżdżam do Zabrza i widzę jak dynamicznie wasze miasto się zmienia. Cieszę się, że przedstawiciele pięciu miast partnerskich mogli się tutaj spotkać. Tylko przez takie relacje powstaje zjednoczona Europa – zauważył nadburmistrz Sangerhausen Ralf Poschmann.

W trakcie uroczystości przekazano również życzenia Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego, w których znalazły się słowa: "Włodarzom Zabrza życzę pomyślności i wytrwałości w podejmowaniu działań, które będą gwarantem dalszego, dynamicznego rozwoju miejscowości. Niech samorządowcy owocnie służą mieszkańcom, a ich praca spotyka się z uznaniem oraz życzliwym wsparciem społeczeństwa".

Podczas gali wręczono nagrody Prezydenta Zabrza w dziedzinie kultury. Wyróżnienia otrzymali: Marzena Mikuła-Drabek, Arkadiusz Gola, Muzeum Miejskie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu.

– Zabrze ma nie tylko cudownych mieszkańców, ale również wspaniałe instytucje, dzięki którym w naszym mieście nie sposób się nudzić. Cieszę się, że mamy również zdolnych twórców, którzy potrafią odkrywać to coraz ciekawsze i piękniejsze miasto – powiedziała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podczas wręczania nagród.

– Ta niezwykle symboliczna statuetka autorstwa Heinza Toboli nosi tytuł „spotkanie z własnym ja”. Dla nas twórców ma to szczególną wymowę, bo pasja tworzenia muzyki, obrazu czy słowa to najpierw spotkanie z własnym „ja” po to, by móc później dzielić się nią z widzem – mówił Arkadiusz Gola.

Warto przypomnieć, że nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz za szczególny wkład w rozwój bądź upowszechnianie kultury w mieście. W celu wyłonienia kandydatów prezydent miasta każdorazowo powołuje komisję złożoną z przedstawicieli środowisk artystycznych i naukowych, instytucji i placówek kultury, przedstawicieli komisji oświaty, kultury i sportu oraz radnych miasta Zabrze.

Zwieńczeniem obchodów urodzin Zabrza był koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego oraz zespołu Audiofeels, który podbił serca zabrzańskiej publiczności.
Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele św. Anny w intencji miasta i jego mieszkańców.