Tablica ku czci rotmistrza

20.09.2010

 

„Całe życie Witolda Pileckiego jest wzorem jak żyć i jak – jeśli trzeba – umierać za Ojczyznę. Pamięć o nim powinna być jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków” – taki fragment uchwały Senatu RP widnieje na tablicy pamiątkowej ku czci rtm. Witolda Pileckiego, która odsłonięta została w parku Jego imienia w sobotę, 18 września.

W uroczystości udział wzięli m.in. Andrzej Pilecki – syn rotmistrza, władze naszego miasta, zabrzańscy posłowie, przedstawiciele wojska, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Zabrza.

– To człowiek, który pokazał jak służyć Ojczyźnie. Przez długie lata był w Polsce zapomniany. Jego postawa jest pięknym przykładem patriotyzmu, dlatego musimy dbać o to, by pamięć o nim nie zginęła – podkreślała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

– Dziękuję, że uczycie się o nim w szkole, że w Zabrzu patronuje on Zespołowi Szkół nr 3, a teraz ma w tym mieście pamiątkową tablicę – mówił Andrzej Pilecki.

Należy dodać, że o zmianę patrona parku (dawniej był nim gen. Świerczewski) oraz o umieszczenie pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci rtm. Pileckiego wnioskował klub radnych PiS.

Przypomnijmy, że Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu, zmarł 25 maja 1948 w Warszawie. Był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, a także współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej oraz żołnierzem Armii Krajowej. Był również więźniem i organizatorem ruchu oporu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Został skazany na karę śmierci przez władze komunistyczne Polski ludowej. Zabito go w 1948 roku, a w 1990 ten wyrok anulowano. Został kawalerem Orderu Orła Białego. Jako jeden z pierwszych tworzył raporty o holokauście, zwane dalej Raportami Pileckiego.