Rekultywacja Bytomki

13.09.2010

Zabrzański projekt rewitalizacji terenów w rejonie rzeki Bytomki znalazł się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Projekt ten pod nazwą „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze” obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie prac rekultywacyjnych ukierunkowanych na przywrócenie wartości przyrodniczej i odtworzenie krajobrazu w rejonie rzeki Bytomki od Biskupic poprzez centrum miasta do Maciejowa.
Planowany koszt inwestycji to 48 mln złotych. Prawie 41 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych. Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2011 – 2013.