Podsumowanie największej inwestycji

07.09.2010

7 września w zabrzańskim Teatrze Nowym odbyło się uroczyste podsumowanie I etapu projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze”. Na zaproszenie Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza w konferencji udział wziął Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska, a także m.in. zabrzańscy posłowie, przedstawiciele urzędów centralnych, radni Rady Miejskiej w Zabrzu.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, a szczególnie pracownikom Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Jednostki Realizującej Projekt oraz Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

– Nie da się rozwijać miasta bez rozwiązywania spraw związanych z poprawą gospodarki wodno-ściekowej. Możecie być dumni z tego projektu, na który pozyskaliście pieniądze unijne – mówił wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

– Sukces, jakim jest realizacja jednego z największych projektów w Polsce jest historyczny dla naszego miasta – podkreślał Piotr Niemiec, prezes ZPWiK.

Z telebimu do uczestników spotkania przemówiła też eurodeputowana Małgorzata Handzlik. – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej to trudna, ale ważna inwestycja. To także powód do dumy dla mieszkańców.

Głos zabrał również Jerzy Wereta, wiceprezydent Zabrza w latach 2002-2006. – Cieszę się, że ten trudny temat był kontynuowany w tej kadencji. Dziękuję za determinację pani prezydent, a radnym za zrozumienie potrzeb finansowych.

Podczas uroczystości wyróżniono osoby, które przyczyniły się do realizacji projektu.

 

                                                                      Modernizacja wodociągów i kanalizacji

Realizacja przedsięwzięcia, które swym zakresem objęło nie tylko przebudowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych, ale również odbudowę dróg i chodników, zmieniła oblicze Zabrza, poprawiła jakość życia mieszkańców, a w opinii ekspertów podwyższyła także atrakcyjność inwestycyjną miasta.
 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” pod względem wysokości pozyskanego wsparcia z Unii Europejskiej stanowiła jeden z największych w Polsce projektów infrastrukturalnych. W 2009 roku finalizowane były roboty prowadzone w ramach I etapu tego projektu.
W ciągu dwóch lat w Zabrzu udało się rozbudować lub wybudować ok.:

• 127 km kanalizacji sanitarnej,
• 101 km kanalizacji deszczowej,
• 13 km wodociągów przesyłowych,
• 76 km sieci wodociągowej rozdzielczej.

W ramach projektu wyremontowano też oczyszczalnię ścieków „Śródmieście”, która uzyskała wyróżnienie „Modernizacji Roku”.
Modernizacja wodociągów i kanalizacji wiązała się z odtwarzaniem ok. 380 tys. m2 ulic i chodników w Zabrzu. Większość tych prac zakończono do końca grudnia 2009 roku.

Trzeba podkreślić, że realizacja projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”, współfinansowanego z Funduszu Spójności, pozwoliła w krótkim czasie uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w zabrzańskich dzielnicach – Grzybowicach, Rokitnicy, Kończycach, Centrum, Makoszowach, Maciejowie, części Biskupic i Mikulczyc oraz na osiedlu Józefa. Dzięki temu osiągnięto standardy zgodne zarówno z przepisami polskimi jak i unijnymi. Gdyby nie realizacja tego projektu, doszłoby w przyszłości do obciążenia gminy konsekwencjami w postaci kar finansowych.
W porównaniu do gmin ościennych, które również realizują podobne projekty, mieliśmy wyjątkowo trudne zadanie. W 2006 roku zastaliśmy bowiem sytuację, gdy deklaracja dofinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności obejmowała perspektywę finansową 2004-2006. Tak więc projekt był bardzo mocno zagrożony. Co więcej, inwestycja miała kosztować 900 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym zaledwie na poziomie 200 mln zł. Było to nierealne dla budżetu Zabrza.
Dlatego już 17 stycznia 2007 roku wynegocjowaliśmy możliwość podziału projektu na dwa etapy. Celem takiego działania było skorzystanie z możliwości finansowania również ze środków przeznaczonych na lata 2007-2013. W efekcie uzyskaliśmy nie tylko zgodę na podział zadania, ale – co najważniejsze – dofinansowanie w wysokości kolejnych 200 mln zł.

Pracujemy również nad przygotowaniem do realizacji nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”. Planujemy, że inwestycja ta rozpocznie się w 2010 roku i obejmie dzielnice Pawłów, Zaborze, osiedle Wyzwolenia oraz część Biskupic i Mikulczyc.