Wiceminister edukacji w SP 7

03.09.2010

3 września br. wiceminister edukacji Krystyna Szumilas na zaproszenie prezydent Zabrza złożyła wizytę w SP 7. Pani minister odwiedziła sale do nauki i zabawy zmodernizowane w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

Program rządowy „Radosna Szkoła” zakłada wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły muzyczne pierwszego stopnia w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. W ramach programu mogą one uzyskać środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw.
 

– Edukacja w przyjaznych warunkach bez wątpienia jest bardziej efektywna. Zakupywane w ramach programu pomoce dydaktyczne uatrakcyjniają zajęcia szkolne i pozwalają na wszechstronny rozwój – podkreślała Krystyna Szumilas.

– Nasza placówka liczy obecnie 469 uczniów. Z wyposażenia zakupionego w ramach „Radosnej szkoły” korzysta 239 uczniów klas I – III oraz dzieci korzystające ze szkolnej świetlicy. Wkrótce w ramach programu rozpoczniemy budowę placu zabaw – mówiła Beata Kiermasz, dyrektor SP 7.

Warto przypomnieć, że w 2009 roku w ramach I edycji rządowego programu wspierania w latach 2009- 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia- „Radosna szkoła- kraina sprawności i zdrowia” Gmina Zabrze złożyła 20 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz 1 wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2009, jako zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw. Gmina pozyskała środki finansowe
na łączną kwotę 100 530,00 zł. 11 zabrzańskich szkół podstawowych zakupiło nowe pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz zorganizowało miejsca zabaw w szkole dla najmłodszych uczniów. Są to:
1. Szkoła Podstawowa Nr 7;
2. Szkoła Podstawowa Nr 15;
3. Szkoła Podstawowa Nr 21;
4. Szkoła Podstawowa Nr 24;
5. Szkoła Podstawowa Nr 26;
6. Szkoła Podstawowa Nr 28;
7. Szkoła Podstawowa Nr 36;
8. Szkoła Podstawowa Nr 43;
9. Szkoła Podstawowa Nr 34 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6;
10. Szkoła Podstawowa Nr 32 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 8;
11. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 39 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 39.
Wniosek Gminy Zabrze na utworzenie szkolnego placu zabaw dotyczył 14 szkół podstawowych. Niestety w 2009 roku nie przyznano dofinansowania na żaden plac zabaw.

W 2010 roku w ramach II edycji rządowego programu wspierania w latach 2009- 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia- „Radosna szkoła- kraina sprawności i zdrowia” Gmina Zabrze złożyła wnioski aplikacyjne na:
• Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole- dla 17 szkół podstawowych;
• Utworzenie szkolnych placów zabaw- dla 13 szkół podstawowych.
Wszystkie złożone wnioski aplikacyjne na zakup pomocy dydaktycznych zostały przyjęte do realizacji w 2010 r. i zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych wymagały one wkładu własnego Gminy w wysokości 20% kosztów realizacji całego zadania. Łączna kwota otrzymanego dofinansowania to 170 917,80 zł. Całość zadania to kwota 213 647,25 zł wobec czego wkład własny Gminy wynosi: 42 729,45 zł. Dofinansowanie otrzymały następujące szkoły podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa 5;
2. Szkoła Podstawowa 8;
3. Szkoła Podstawowa 14;
4. Szkoła Podstawowa 17;
5. Szkoła Podstawowa 18;
6. Szkoła Podstawowa 22;
7. Szkoła Podstawowa 23;
8. Szkoła Podstawowa 25;
9. Szkoła Podstawowa 30;
10. Szkoła Podstawowa 31;
11. Szkoła Podstawowa 42;
12. Szkoła Podstawowa 11 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 7
13. Szkoła Podstawowa 46 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 9
14. Szkoła Podstawowa 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 16;
15. Szkoła Podstawowa 19 w Zespole Szkół Sportowych;
16. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 38;
17. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 39 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 40.

Natomiast 9 wniosków o utworzenie szkolnych placów zabaw rekomendowano do dofinansowania na ogólną kwotę: 1 703 234,00 zł. Realizacja projektów przewiduje wkład własny Gminy w wysokości 50% kosztów zadania, co oznacza, że wkład własny Gminy Zabrze wynosi: 856 639,00 zł. Dofinansowanie na utworzenie szkolnego placu zabaw otrzymały następujące szkoły podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa 7;
2. Szkoła Podstawowa 14;
3. Szkoła Podstawowa 15;
4. Szkoła Podstawowa 18;
5. Szkoła Podstawowa 23;
6. Szkoła Podstawowa 24;
7. Szkoła Podstawowa 28;
8. Szkoła Podstawowa 42;
9. Szkoła Podstawowa 34 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6;