SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – DZIAŁANIA URZĘDU

03.09.2010

Urząd Miejski w Zabrzu wychodzi naprzeciw zróżnicowanym wymaganiom  petentów. Poprzez wdrożenie e-administracji pokazuje nowe możliwości kontaktu z urzędnikiem. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu powstała zakładka „E-Urząd – Społeczeństwo Informacyjne”, w której zamieszczane będą aktualności i informacje z dziedziny e-administracji oraz planów informatyzacji urzędu.

Zakładka ta znajduje się w dziale „Dla mieszkańców” lub pod adresem http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/e-urzad-0. Dostępne są następujące podkatalogi takie jak:

• Aktualności
W tej zakładce został umieszczony krótki opis społeczeństwa informacyjnego oraz na bieżąco będą umieszczane artykuły dotyczące wdrożeń e-administracji oraz informatyzacji Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

• SEKAP
Kliknięcie w podkatalog SEKAP spowoduje otwarcie się strony www.sekap.pl, która spełnia rolę elektronicznej skrzynki podawczej dla instytucji administracji publicznej w naszym mieście.

• Program E-Zabrze
W tym podkatalogu przedstawiona jest informatyzacja miasta Zabrze w latach 2008 – 2020. Przedstawione są dokładnie projekty, które są już realizowane lub w najbliższym czasie ich realizacja ma się rozpocząć. Projekty te dotyczą nie tylko informatyzacji, ale przede wszystkim rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym mieście.

• Ankieta
W tym miejscu znajduje się ankieta dotycząca opinii klienta wobec e-usług. Wypełnione i przesłane do Urzędu Miejskiego w Zabrzu ankiety są analizowane i stanowią podstawę do zapewnienia jak najlepszej elektronicznej obsługi zgodnie z oczekiwaniami klientów.

• Podpis elektroniczny
Ten podkatalog zawiera informacje dotyczące podpisu elektronicznego, który jest niezbędny do tego, aby móc poruszać się po zinformatyzowanych dziedzinach codziennego życia. Tu mieszkańcy mogą znaleźć informacje, na czym polega elektroniczne podpisywanie, jakie są obecnie na rynku dostępne podpisy i gdzie je można uzyskać.

Dzięki zakładce „E-Urząd – Społeczeństwo informacyjne” mieszkańcy mogą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu informatyzacji administracji publicznej i samorządowej w Zabrzu, a poprzez wypełnienie i wysłanie ankiety mogą oni czynnie uczestniczyć w rozwoju zabrzańskiego społeczeństwa informacyjnego oraz e-usług.