Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

03.09.2010

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadania zapewnienia opieki nad dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3 realizowanego w formie dziennego pobytu w roku 2010.

Pełna treść w załączniku poniżej.