Zabrze przestrzenią rozwoju

Ulica Długa już otwarta

31.08.2010

31 sierpnia o godz. 13.00 odbyło się oficjalne otwarcie ulicy Długiej w Zabrzu po jej przebudowie.

Przebudowa obejmowała wykonanie nowej nawierzchni drogi, nowych miejsc parkingowych oraz nawierzchni chodników.
Wykonany został następujący zakres robót:
1. wykonanie nawierzchni jezdni z mas bitumicznych
wraz z podbudową i krawężnikami – 1353 m2
2. wykonanie nawierzchni parkingów z kostki brukowej gr.8 cm.
wraz z podbudową i obrzeżami – 781 m2
3. . wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej gr.8 cm.
wraz z podbudową i obrzeżami – 45 m2
4. . wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej gr.6 cm.
wraz z podbudową i obrzeżami – 1079 m2

Wykonawca :
Konsorcjum firm:
a) Przedsiębiorstwo Utrzymania Zieleni i Robót Drogowych „AGROBRUK” Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ul. Handlowa 2 – Lider Konsorcjum
b) PIDP Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Drogowe Józef Pietryga z siedzibą w Radzionkowie ul. Zofii Nałkowskiej 28 – Członek Konsorcjum

Całkowity koszt realizacji :
673.239,37 zł ( słownie sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć 37/100 zł)

Czas realizacji :
14.05.2010 do 14.08. 2010 .

 

Ponadto przypominamy, że I etap przebudowy ul. Długiej (od początku ulicy Jesionowej z zakończeniem za skrzyżowaniem z ulicą Rogera) obejmował wykonanie nowej nawierzchni drogi, kanalizacji deszczowej, nowych miejsc parkingowych, nawierzchni chodników oraz przebudowę oświetlenia ulicznego na całej długości drogi.
Wykonano następujący zakres robót:
1. wykonanie nawierzchni jezdni z mas bitumicznych
wraz z podbudową i krawężnikami – 1383 m2
2. wykonanie nawierzchni parkingów z kostki brukowej gr.8 cm.
wraz z podbudową i obrzeżami – 550 m2
3. . wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej gr.8 cm.
wraz z podbudową i obrzeżami – 99 m2
4. . wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej gr.6 cm.
wraz z podbudową i obrzeżami – 698 m2
5. montaż rurociągów kanalizacji deszczowej Ø 400 mm – 118 mb.
6. montaż rurociągów kanalizacji deszczowej Ø 200 mm – 91 mb
7. ułożenie kabla YAKY 4x25mm2 – 488 mb
8. montaż słupów oświetleniowych -ANTARES H=9m – 12 szt,
9. montaż opraw oświetleniowych -IVA1-VS-150W – 13 kpl.

Wykonawca :
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.,
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomską 1

Całkowity koszt realizacji :
897.547,00 zł ( słownie : osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem zł)