Spotkanie z mieszkańcami Makoszów

11.08.2010

Działania podejmowane w celu zabezpieczenia Makoszów przed powodzią były tematem spotkania zorganizowanego we wtorek 10 sierpnia w siedzibie miejscowej OSP. Z mieszkańcami dzielnicy rozmawiali przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i kopalni „Sośnica-Makoszowy”.
 

Ci ostatni poinformowali o rozstrzygnięciu przetargu na podwyższenie i wzmocnienie wałów wzdłuż Kłodnicy. Prace mają ruszyć jeszcze w sierpniu.
– Podwyższenie wałów zostało przeliczone na prowadzoną eksploatację. Wały będą podniesione ponad margines bezpieczeństwa. Na pewno zabezpieczą dzielnicę przed wielką wodą. Uszczelnienie wałów zlikwiduje zagrożenie związane z powstawaniem rozlewiska – zapewniała mieszkańców Beata Pabiszczak, kierownik działu szkód górniczych kopalni „Sośnica-Makoszowy”.
– Będziemy mobilizować kopalnię i pilnować, żeby prace ruszyły z impetem – podkreślał Krystian Polewka, zastępca dyrektora RZGW Gliwice.
Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik zwracała uwagę, że Kłodnica ma swojego właściciela, na którym ciążą stosowne obowiązki. – Cały czas monitorujemy, co dzieje się w kopalni i RZGW. Ale dopiero w obliczu sytuacji nadzwyczajnej możemy wejść w teren i rozpocząć działania. W tej chwili nie możemy czekać, aż znowu wydarzy się coś złego. Kopalnia musi zabezpieczyć teren, pod którym wydobywa węgiel – podkreślała pani prezydent. – Chciałabym jeszcze raz podziękować mieszkańcom za współpracę podczas wiosennej akcji przeciwpowodziowej. Dzięki państwa doświadczeniu i pomocy działania mogły być prowadzone sprawniej – dodała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

9 lipca Gmina wystąpiła z pismem o przekazanie w użytkowanie Gminie Miejskiej Zabrze nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Jana Styki, stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice (staw „Bagier” – oddział 115g Leśnictwa Makoszowy) jako teren przeznaczony na cele przeciwdziałania powodzi.

Trwają także prace nad przygotowaniem porozumienia z Gminą Gierałtowice na wyrażenie woli wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych przy granicy Gminy Gierałtowice i Miasta Zabrze.