Przedsiębiorco skorzystaj z E-Administracji.

29.07.2010

29 lipca w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu odbyło się szkolenie w zakresie przesyłania dokumentów do UM Zabrze drogą elektroniczną, które zrealizowane zostało w ramach projektu p.n. „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP”.

Uczestnikami tego szkolenia byli zabrzańscy przedsiębiorcy. W pierwszej części spotkania Ewa Weber, sekretarz miasta, przedstawiła istotne informacje i fakty dotyczące realizacji powyższego projektu. W kolejnej części pracownicy omówili zagadnienia z zakresu e-administracji i e-usług oraz pokazali jaką ścieżkę elektroniczną pokonuje pismo od momentu jego wysłania przez petenta do momentu zakończenia sprawy. Dzięki udostępnionym przez Urząd Miejski w Zabrzu przenośnym komputerom, każdy uczestnik miał możliwość założenia konta na platformie SEKAP pod okiem specjalistów z dziedziny e-administracji tut. urzędu. Dzisiejsze spotkanie zapoczątkowało cykl szkoleń dla przedsiębiorców naszego miasta.

Przedsiębiorców chętnych do wzięcia udziału w kolejnych szkoleniach prosimy o zgłaszanie się na adres mailowy sekretariat_zpu@um.zabrze.pl.