„Temida i Psyche trafiają w dychę!”

26.07.2010

Urząd Miejski w Zabrzu zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad prawnych  i wsparcia psychologicznego w ramach projektu "Temida i Psyche trafiają w dychę!"
 

Projekt jest skierowany do mieszkańców Zabrza:
 długotrwale bezrobotnych,
 nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad osobami zależnymi,
 korzystających z pomocy społecznej,
 niepełnosprawnych,
 uzależnionych,
 bezdomnych,

Zapisyodbywają się osobiście lub telefonicznie w godz. 8 -16 w :
• Punkcie Pomocy Koleżeńskiej przy ul. Wolności 241 – tel. 668 461 153
• Punkcie Pomocy Koleżeńskiej przy ul. Wolności 586 – tel. 668 461 409
• Punkcie Pomocy Koleżeńskiej przy ul. Jordana 59 a – tel. 668 461 502

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
• dostarczenie kserokopii dowodu osobistego,
• dostarczenie kserokopii dokumentu potwierdzającego status Uczestnika (decyzja, zaświadczenie itp.).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie oraz uzyskaniem szczegółowych informacji serdecznie zapraszamy do siedziby Biura Projektu w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286 pok. 109, tel. (32) 37 33 525,