Konferencja nt. edukacji inżynierskiej

19.07.2010

W dniach 18-22 lipca br. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej oraz w siedzibie Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości odbywa się międzynarodowa konferencja w dziedzinie edukacji inżynierskiej – ICEE-2010.

W poniedziałek, 19 lipca br. została zorganizowana sesja specjalna, udział w której wzięli przedstawiciele samorządów naszego regionu, naukowcy i działacze społeczni. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrza, Piotr Uszok – prezydent Katowic i Renata Caban – wiceprezydent Gliwic.

Głównym tematem konferencji ICEE 2010 jest powiązanie kształcenia i prowadzenia badań naukowych na wyższych uczelniach technicznych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa opartego na wiedzy.