Utrudnienia w ruchu drogowym

13.07.2010

Informujemy, że od 15 lipca br. na ulicy De Gaulle’a ( od ul. Goethego w kierunku ul. Wolności, na prawym pasie ruchu) będą prowadzone roboty remontowe nawierzchni jezdni.
 

Większość robót planujemy wykonywać w porze nocnej ze względu na wzmożony ruch samochodowy w tym rejonie.
Z uwagi na konieczność wykonania głębokich wykopów prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 

Planowany termin zakończenia robót – 22 lipca br.
 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.