Nagroda III Stopnia dla Gminy Miejskiej Zabrze

05.07.2010

Gmina Miejska Zabrze otrzymała Nagrodę III Stopnia w XX Jubileuszowym Konkursie PZITB „Budowa Roku 2009” za realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja oraz adaptacja budynku A byłego internatu w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej."

„Nagrodzone budowy świadczą o jakości polskiej przestrzeni i polskiego pejzażu budowlanego” – powiedział Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń 29 czerwca br. podczas wręczenia nagród XX edycji konkursu „Budowa Roku 2009”. Konkurs organizowany jest przez Polski Związek Inżynierówi Techników Budownictwa, przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W gronie nagrodzonych znalazło się 78 realizacji różnego typu inwestycji z terenu całego kraju.

W ramach prac adaptacyjnych wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, ocieplono elewacje i stropodach, wyremontowano dach, wymieniono stolarkę okienną, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, wymieniono instalację wod.-kan., c.o., elektryczną, teletechniczną, instalację wewnętrznego oświetlenia ewakuacyjnego, zrealizowano instalację hydrantową. Zainstalowano windę oraz wykonano kompleksowe roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Poza tym wykonano drogi dojazdowe, chodniki, oświetlenie terenu, parking. Całość prac zajęła 12 miesięcy.