Sesja Rady Miejskiej

30.06.2010

5 lipca o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej.
 

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 9 projektów uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze,
2) przejęcia na własność Gminy Miejskiej Zabrze pojazdów porzuconych marki Ford Sierra nr rejestracyjny SZ 74 142, Volkswagen nr rejestracyjny BLM 1604 oraz Daewoo Matiz bez tablic rejestracyjnych,
3) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Zabrze,
4) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze,
5) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2010 rok,
6) określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
7) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze, położonej w Zabrzu przy ul. Neptuna,
8) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji, na sesję Rady Miejskiej w dniu 05.07.2010 r. Na wydruku projektu uchwały jest parafa pracownika Kancelarii Prawnej,
9) zmiany uchwały Nr XLIX/658/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zabrze lub jej jednostkom podległym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.