Konkurs dla młodych architektów rozstrzygnięty

29.06.2010

29 czerwca br. w siedzibie Filharmonii Zabrzańskiej odbyło się podsumowanie konkursu studenckiego "ZABRZE – propozycje rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych w kontekście rewitalizacji centrum miasta z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, wartości kulturowych oraz metropolitalnego aspektu".

Tematem konkursu była koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszarów znajdujących się w ścisłym centrum miasta i przeznaczonych do rewitalizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015 r. Laureatami zostali Wojciech Zaczek, Natalia Lewandowska, Michał Gola, Anna Kobierska, Marcin Watras i Kinga Kosakowska.

Konkurs został zorganizowany pod patronatem Prezydent Miasta Zabrze przy współudziale Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Nagrodzone i wyróżnione prace będzie można obejrzeć w trakcie wystaw pokonkursowych w Filharmonii Zabrzańskiej od 29 czerwca do 29 lipca br., a także w siedzibie MOK przy ul. 3 Maja 91a od 2 sierpnia do 15 września br.