Spotkanie organizacji pozarządowych

23.06.2010

30 czerwca o godzinie 16:30 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu przy ul. Brodzińskiego 4 odbędzie się spotkanie organizacji pozarządowych, którego celem będzie skonsultowanie projektów uchwał, których możliwość lub konieczność przyjęcia wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczących:
 

• sposobu konsultowania z Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego,
• powoływania i funkcjonowania Rady Pożytku Publicznego,
• inicjatywy lokalnej.