Dzień Nauki 2010

23.06.2010

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Nauki 2010, którego organizatorami są: Urząd Miasta Zabrze, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
 

Czas i miejsce imprezy:

17 września (piątek), godz. 10.00 -15.00, zieleniec miejski przy ul. 3 Maja i św. Floriana w Zabrzu.
 

W tym roku Dzień Nauki ma swą VI edycję. Celem imprezy jest jak najszersza i najbogatsza popularyzacja aktywności instytucji naukowo-badawczych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz firm, klubów i stowarzyszeń nie tylko z terenu Zabrza, ale z całego regionu. Dzień Nauki ma promować wśród mieszkańców miasta, a zwłaszcza młodzieży szkolnej, najważniejsze osiągnięcia naukowe, techniczne, rozbudzać zainteresowania, w sposób interaktywny, przystępny, niekonwencjonalny zachęcać do bliższego poznania dziedzin, które wydawać się mogą trudne, nieznane, czasem – z pozoru mało ciekawe.

Pragniemy, aby każdy znalazł tu coś dla siebie. W ramach Dnia Nauki odbędą się warsztaty, pokazy, prezentacje i konkursy. Całość przygotowana zostanie w plenerze, w centrum Zabrza, gdzie stanie miasteczko namiotowe oraz scena z licznymi atrakcjami artystycznymi.
 

Co roku Dzień Nauki gromadzi coraz większą liczbę wystawców (w roku ubiegłym blisko 40 instytucji), co świadczy o jego rozwoju i coraz większym rozmachu. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Urząd Miasta Zabrze oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wzorem lat poprzednich zapewnią wystawcom nieodpłatnie zaplecze techniczne umożliwiające zorganizowanie własnych stoisk (tj. namioty, stoły, krzesła, dostęp do prądu, internetu itp.), a Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii pełni rolę koordynatora merytorycznego i zaangażuje się w promocję imprezy.

Deklaracją uczestnictwa w Dniu Nauki jest wypełnienie i przesłanie w terminie do 30 czerwca br. tzw. Karty Wystawcy (dokument w załączeniu). Ze względów organizacyjnych prosimy ją wysłać równolegle na dwa adresy mailowe: promocja@frk.pl oraz Sekretariat_wpt@um.zabrze.pl. Informacje pod numerami telefonów: 32/ 373 56 40 oraz 32/ 373 35 19 (do 20).

Stoiska wystawiennicze uczestników powinny być przygotowane w sposób ciekawy, interaktywny, tak by zainteresować zwłaszcza młodych ludzi, którym przede wszystkim dedykowana jest impreza oraz zachęcić do aktywnego uczestnictwa w pokazach, warsztatach i konkursach.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!