Dobre praktyki na rynku pracy

18.06.2010

Katedra Prawa Akademii Ekonomicznej w Katowicach zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie „Dyskryminacja płci na rynku pracy”. W jego ramach partnerzy z 5 krajów UE przygotowują poradnik dobrych praktyk, który będzie pokazywał, jak można przeciwdziałać dyskryminacji płci na rynku pracy oraz wspierać zatrudnianie kobiet.
 

Jeśli w Twojej firmie:
– powszechna jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu,
– stwarzasz warunki sprzyjające łączeniu macierzyństwa z karierą zawodową,
– ułatwiasz kobietom pracę, np. poprzez elastyczny czas pracy, pracę na odległość, niepełny wymiar zatrudnienia,
– dofinansowujesz np. opiekę przedszkolną czy żłobek,
– w jakikolwiek inny sposób starasz się, by równe traktowanie nie było wyłącznie hasłem, podziel się dobrym przykładem.

Opisz działania, które podejmowane są w Twojej firmie, a z pewnością wykorzystamy Twoje doświadczenie na arenie międzynarodowej. Będzie to również okazja do bezpłatnej promocji, gdyż projekt w całości finansowany jest przez Unię Europejską. Projekt został objęty patronatem m.in. przez wojewodę śląskiego oraz prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej.
 

Poniżej znajduje się ankieta oraz informacja o projekcie.

Kontakt z koordynatorem projektu: borys.budka@ae.katowice.pl