Jutro mija termin pobierania zaświadczeń o prawie do głosowania

17.06.2010

Przypominamy, że jutro tj. 18 czerwca mija termin pobierania zaświadczeń o prawie do głosowania w przypadku zmiany miejsca pobytu na czas wyborów. Informacja tel. (32) 37-33-468/310.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano nr PESEL wyborcy.

Zaświadczenie można pobrać w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 110 w godzinach od 7:30 do 15:30 (w poniedziałki od 7:30 do 17:00), najpóźniej do dnia 18 czerwca 2010 r.