55-lecie istnienia Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

11.06.2010

11 czerwca br. w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyły się obchody jubileuszu 55-lecia istnienia Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.Wzięli w nim udział przedstawiciele środowisk naukowych oraz władz a wśród nich m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz prezydent Zabrza Małgorzata Mańka- Szulik. Podczas spotkania na ekranie wyświetlono wypowiedź Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka specjalnie przygotowaną na tę okazję.

Przypomnijmy że Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla powołano 5 marca 1955 roku. Pierwszym dyrektorem Instytutu został Stefan Rosiński z Politechniki Wrocławskiej. Obecnie funkcję tą pełni dr Marek Ścieżko. Instytut zlokalizowano w Zabrzu – Biskupicach, integrując działający tam Zakład Głównego Instytutu Górnictwa i Centralne Laboratorium Koksochemiczne. Włączono też Centralne Laboratorium Gazownictwa z filiami w Warszawie, Krakowie i Radomiu, Pracownię Łupków Bitumicznych w Krakowie i Zespół Techniki Cieplnej z Instytutu Metalurgii.

Do zakresu działania Instytutu należy m.in. prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych w zakresie przetwórstwa i użytkowania paliw, organizowanie i prowadzenie badań w dziedzinie wytwarzania koksu i paliw koksopochodnych, opracowywanie nowych procesów technologicznych z dziedziny bezpiecznego przetwarzania węgla, opracowywanie projektów modernizacji urządzeń przemysłowych techniki cieplnej prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla podnoszenia kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników własnych i obcych oraz wiele innych dziedzin.