Otwarcie ofert konkursowych Organizacji Pozarządowych

08.06.2010

9 czerwca br. o godz. 11.30 w sali 100 Urzędu Miejskiego przy ulicy Wolności 286, nastąpi otwarcie ofert konkursowych Organizacji Pozarządowych przez Komisję Konkursową, na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie – organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Zabrze w roku 2010 oraz na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych.