SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY

07.06.2010

7 czerwca br. Szkoła Podstawowa nr 43 świętowała pod hasłem „Wznieś serce nad zło”. Wszyscy uczniowie zaakcentowali swoje zaangażowanie oraz poparcie dla idei walki z przemocą ubierając czerwone koszulki.

Dzieci zaprezentowały różnorodny program artystyczny zakończony wspólnym zaśpiewaniem piosenki „Wznieś serce….” Następnie czerwony korowód trzymając w rękach transparenty oraz balony w kształcie serc przeszedł ulicami, które otaczają budynek szkoły.

Koordynatorami całego przedsięwzięcia były nauczycielki: pani Mariola Rabcewicz, pani Beata Plachta oraz pani Oliwia Adamek-Andrzejewska.

Happening zakończyło uroczyste zasadzenie tzw. „Drzewka Zgody” przed wejściem do placówki a także uwolnienie kilkudziesięciu czerwonych balonów.

W uroczystości brał udział Naczelnik Wydziału Oświaty, pan Andrzej Gąska.