Postępy akcji przeciwpowodziowej

04.06.2010

Poziom wody w rzece Kłodnicy obniża się. Zlokalizowano kilka przesiąków w wale przeciwpowodziowym. Wykopano rowy, które odprowadzają wodę w miejsce, z którego jest ona przepompowywana.

Na miejscu pracują służby kryzysowe.

Nadal występują utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Drzymały (os. Młodego Górnika).

(stan na godz.8.00, 4 czerwca br.)