Europejski Kongres Gospodarczy 2010

31.05.2010

Od 31 maja do 2 czerwca potrwa w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy 2010.
 

Tematyka tegorocznej edycji Kongresu obejmuje analizę najważniejszych problemów globalnej gospodarki, a w szczególności ekonomiczne i cywilizacyjne wyzwania stojące przed Europą i Polską. W programie nie zabraknie tematów społeczno-gospodarczych, takich jak: prorozwojowa rola samorządów, atrakcyjność inwestycyjna regionów czy funkcjonowanie metropolii europejskich.

II Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się pod patronatem José Manuela Barroso – Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Nad merytorycznym i organizacyjnym kształtem Kongresu czuwa Komitet Organizacyjny – Rada Patronacka pod honorowym przewodnictwem Jerzego Buzka – Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

W panelach dyskusyjnych Kongresu udział weźmie m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Więcej informacji na www.eec2010.eu