Konferencja w Stuttgarcie i Certyfikat Uznania dla Zabrza

25.05.2010

11 i 12 maja w Stuttgarcie odbyła się Konferencja Europejskiej Sieci „Miasta dla Dzieci”, której tematem była Edukacja Nieformalna.
 

Podczas spotkania dyskutowano przede wszystkim o współczesnych wyzwaniach i zagrożeniach dla dzieci i młodzieży, zapewnianiu równego dostępu do sektora usług publicznych, problematyce inwestycji miejskich w zakresie oświaty, a także integracji środowisk dzieci i młodzieży.
Każdego roku podczas konferencji przyznawane są Certyfikaty Specjalnego Uznania. Miasto Zabrze i Zespół Taneczny „Mak” zostały wyróżnione za długotrwałą i pełną sukcesów działalność w zakresie zajęć tanecznych.