Antologia Poezji Dziecięcej

25.05.2010

Rusza VII edycja poetyckiego konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego – Antologia Poezji Dziecięcej. Do udziału w konkursie zaprasza Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zabrzu. Wiersze uczniów można nadsyłać do 7 czerwca br.

Antologia Poezji Dziecięcej wydawana jest corocznie w formie miniaturowego tomiku poetyckiego w ramach wojewódzkiego konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów. Patronat nad inicjatywą objęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Zabrza. Tomik wydawany jest dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach.

Pierwszy tom antologii ukazał się w roku szkolnym 2003/2004 i wzięło w nim udział około 20 szkół podstawowych i gimnazjów z trzech śląskich miast: Bytomia, Gliwic i Zabrza. Co roku inicjatywa cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodych miłośników poezji i w VI tomie w roku szkolnym 2008/2009 udział wzięło około 100 szkół podstawowych i gimnazjów z wielu śląskich miast: Bytomia, Chorzowa, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jastrzębia Zdroju, Jaworzna, Katowic, Kobióru, Paniówek, Piekar Śląskich, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świerklańca, Tarnowskich Gór, Tychów, Zabrza, Żor.
Każdego roku na konkurs napływa około 1500 tekstów poetyckich, z których wyłoniona zostaje „złota setka” prawdziwych poetyckich perełek. Pracom jury przewodniczy od kilku lat poeta i aktor Zbigniew Stryj. Co roku każdy z sześciu tomów opatrzony jest recenzją znanych i cenionych osób w świecie kultury i sztuki. Recenzentami poszczególnych tomików są: Jan Miodek – tom I, Anna Dymna – tom II, Krystyna Janda – tom III, Jerzy Sztur – tom IV, Danuta Stenka – tom V, Piotr Fronczewski – tom VI. Obecnie trwa siódma edycja wojewódzkiego konkursu poetyckiego, podczas której w maju i w czerwcu gromadzimy nadsyłane przez szkoły wiersze, które po eliminacjach ukażą się w VII tomie Antologii Poezji Dziecięcej.

Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe: klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazja. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, których wiersze zostają opublikowane w tomiku. W ramach konkursu przyznawane są również indywidualne nagrody za najlepsze poetyckie utwory w trzech kategoriach wiekowych. Corocznym podsumowaniem inicjatywy jest Wernisaż Poetycki organizowany gościnnie w Młodzieżowym Domu Kultury Nr w Zabrzu, podczas którego wszyscy otrzymują pamiątkowy tomik z własną poezją.

Karta zgłoszenia i regulamin zamieszczone są na stronie internetowej szkoły www.sp30.eu w zakładce Antologia poezji dziecięcej.