REWITALIZACJA

24.05.2010

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił dwa konkursy na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja -" duże miasta" Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast RPO WSL.

Wnioski przyjmowane będą do 17.08.2010 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Miejscem składania wniosków jest siedziba Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Dąbrowskiego 23, parter sektor C (Punkt Informacyjny).

Szczegółowe informacje, dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pod adresem www.rpo.silesia-region.pl