Posiedzenie sztabu

24.05.2010

24 maja br. o godz. 10.00 odbyło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego zwołane przez prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik.

Wzięli w nim udział: Jacek Kycia – komendant Straży Pożarnej w Zabrzu, Dariusz Wesołowski – zastępca komendanta policji w Zabrzu, Jarosław Rajda – komendant Straży Miejskiej w Zabrzu, przedstawiciele Wojskowej Komisji Uzupełnień w Gliwicach, Grzegorz Janecki – główny inżynier miasta, Piotr Niemiec – prezes ZPWiK, Krystian Polywka z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, a także przedstawiciele SANEPID-u, kopalni Sośnica-Makoszowy, ZHP, PCK, kierownictwo i naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy Makoszów.

Raporty zdały poszczególne piony powołane przez Prezydenta Miasta Zabrze w związku z ewakuacją mieszkańców części dzielnicy Makoszowy: Pion Koordynacji i Kontroli, Pion Ewidencyjno-Informacyjny, Pion Zabezpieczenia Porządkowego-Ochronnego, Pion Planowania-Monitorowania oraz Pion Zabezpieczenia Medyczno-Bytowego i Transportu.

Sytuacja w dzielnicy Makoszowy normalizuje się. Pracują pompy. Na miejscu są nadal czescy strażacy.

Od początku jakość wody w kranach monitorowana jest przez SANEPID i ZPWiK. Wyniki badań potwierdzają, że jest ona zdatna do picia.

Została podjęta decyzja o zakupie kilkuset sztuk anatoksyny przeciwtężcowej. Zostanie ona podana po wcześniejszym badaniu lekarskim zarówno mieszkańcom zalanego terenu, jak również ratownikom i wolontariuszom, którzy brali udział w akcji.

Jednocześnie do Makoszów sprowadzane są kontenery na odpady wielkogabarytowe. Podjęto też decyzję o zakupie urządzeń służących do osuszania pomieszczeń. Przygotowywane są także zestawy ze środkami czystości.

Urząd Miejski wyda kolejny biuletyn skierowany do mieszkańców Makoszów. Zawarte zostaną w nim informacje o charakterze sanitarnym.

Policja i Straż Miejska patrolują dzielnicę, kładąc szczególny nacisk na zabezpieczanie mienia makoszowian.
 

(stan na godz. 12.30, 24 maja br.)