Narada sztabu w Makoszowach

22.05.2010

22 maja br. o godz. 10.00 na miejscu akcji przeciwpowodziowej w dzielnicy Makoszowy odbyła się kolejna narada sztabu kryzysowego zwołana przez prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik.

Wzięli w niej udział: Jacek Kycia – komendant Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, Jarosław Rajda – komendant Straży Miejskiej w Zabrzu, Grzegorz Janecki – główny inżynier miasta, a także przedstawiciele kopalni Sośnica-Makoszowy, PCK oraz kierownictwo i naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego.

Aktualnie sytuacja w Makoszowach jest stabilna. Zmniejsza się poziom wody w rozlewisku na ul. Legnickiej. Normalizuje się też poziom wody w Kłodnicy. Bez przerwy pracują wysokowydajne specjalistyczne pompy.

Trwa porządkowanie miejsca akcji. Prowadzone są działania o charakterze sanitarnym. Policja i Straż Miejska pilnują podtopionych domów. MOPR zapewnia wyżywienie ewakuowanym, pozostającym w zalanych domach oraz służbom i wolontariuszom, którzy pracują na miejscu.

Służby kontrolują spadek poziomu wody oraz przygotowują się na ewentualną zmianę pogody.
 

(stan na godz. 11.30, 22 maja br.)