Sytuacja w Makoszowach

21.05.2010

Poziom wody w Kłodnicy w porównaniu do stanu z 20 maja br. (godz. 22.00) nie uległ znacznym zmianom. Zmniejsza się natomiast rozlewisko na ul. Legnickiej.

W nocy przywrócono energię elektryczną na ul. Oświęcimskiej poprzez budowę tymczasowej napowierzchniowej linii energetycznej.

Obecnie w miejscach przygotowanych przez Urząd Miejski do ewakuacji znajduje się 39 osób.

Nadal trwa akcja przeciwpowodziowa.

 (stan na godz. 8.30, 21 maja br.)