Spotkania konsultacyjno – informacyjne

21.05.2010

Spotkania konsultacyjno-informacyjne w sprawie projektu „System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów”

Informujemy że Przedsiębiorstwo Usługowe Południe II Sp. z o.o., Biuro Inżynierii Środowiska i Rozwoju Technologii, prowadząc kampanię informacyjną dla projektu „System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów” organizuje spotkania z mieszkańcami Rudy Śląskiej i Zabrza. Spotkania mają na celu przekazanie informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, jego ogólnego kształtu oraz harmonogramu realizacji.

25 maja 2010r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 30 w Rudzie Śląskiej przy ul. Chryzantem 10, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Usługowego „Południe II”, którzy w trakcie prezentacji omówią wnioski Raportów Oddziaływania na Środowisko dla Zakładów Termicznej Utylizacji Odpadów oraz przedstawią informację na temat przedstawionej technologii. W trakcie spotkania będzie można uzyskać wyjaśnienia dotyczące planowanego projektu.