Pomoc poszkodowanym

21.05.2010

Od wtorku decyzją Prezydent Zabrza mieszkańcy dzielnicy Makoszowy, którzy ponieśli szkody materialne, otrzymają wsparcie finansowe.

Będzie to pomoc w wysokości 1 tysiąca złotych na rodzinę. Dalsze przekazywanie pomocy uzależnione będzie od rozmiarów faktycznie poniesionych szkód.
Jednocześnie z zapowiedzi rządowego zespołu kryzysowego wynika, że uruchomiona zostanie pomoc w wysokości do 6 tysięcy złotych na rodzinę.