Kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego

21.05.2010

21 maja br. o godz. 10.00 odbyło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego zwołane przez prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik.

Wzięli w nim udział: Jacek Kycia – komendant  Straży Pożarnej w Zabrzu, Dariusz Wesołowski – zastępca komendanta policji w Zabrzu, Jarosław Rajda – komendant Straży Miejskiej w Zabrzu, przedstawiciele Wojskowej Komisji Uzupełnień w Gliwicach, Grzegorz Janecki – główny inżynier miasta, Piotr Niemiec – prezes ZPWiK, Krystian Polywka z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, a także przedstawiciele kopalni Sośnica-Makoszowy, ZHP, PCK, kierownictwo i naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy Makoszów.

Raporty zdały poszczególne piony powołane przez Prezydenta Miasta Zabrze w związku z ewakuacją mieszkańców części dzielnicy Makoszowy: Pion Koordynacji i Kontroli, Pion Ewidencyjno-Informacyjny, Pion Zabezpieczenia Porządkowego-Ochronnego, Pion Planowania-Monitorowania oraz Pion Zabezpieczenia Medyczno-Bytowego i Transportu.

Warto podkreślić, że sytuacja w dzielnicy Makoszowy stabilizuje się. Znacząco ubywa wody zarówno w Kłodnicy jak i na rozlewisku. Krystian Polywka z RZGW określił, że obecna sytuacja jest bezpieczna, a wysokość wałów wystarczająca.
Służby miejskie skupiają się na działaniach sanitarno-epidemiologicznych. Na miejscu akcji przeciwpowodziowej pracują przedstawiciele ZPWiK, którzy badają próbki wody pobieranej z rozlewiska (jej stan nie stwarza zagrożenia). Wkrótce rozpocznie się także kontrola jakości wody płynącej w kranach podtopionych domów.
ZPWiK utrzymuje w rezerwie pompy, które w razie konieczności mogą zastąpić dotychczas pracujące urządzenia.

(stan na godz. 11.00, 21 maja br.)