Dzielnica Makoszowy bezpieczna

21.05.2010

Sytuacja w dzielnicy Makoszowy jest ustabilizowana.

Stan wody na rozlewisku oraz w rzece Kłodnicy ulega systematycznemu obniżaniu. Na miejscu bez przerwy pracują wysokowydajne specjalistyczne pompy, a rejon objęty powodzią jest monitorowany.

Służby kontrolują spadek poziomu wody oraz przygotowują się na ewentualną zmianę pogody.

( stan na godz. 20.00, 21 maja br. )