Apel wojewody do pracodawców

21.05.2010

W związku z kataklizmem, jaki spotkał województwo śląskie, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk zwrócił się z apelem do pracodawców, by w dniach powodzi potraktowali nieobecność w pracy dotkniętych żywiołem pracowników jako nieobecność usprawiedliwioną.

Wielu mieszkańców województwa śląskiego bierze spontanicznie udział w akcji ratowniczej związanej z powodzią, nie stawiając się w pracy. Jest też wielu pracowników, którzy z przyczyn obiektywnych nie są w stanie dojechać do pracy – bo nie mogą wydostać się z zalanych terenów, bo nie funkcjonuje komunikacja zbiorowa, bo drogi są nieprzejezdne, itp. Wojewoda uważa, że tam, gdzie nieobecność w pracy w dniach powodzi jest skutkiem tzw. siły wyższej, należy ze zrozumieniem podejść do sytuacji pracownika. Dlatego wojewoda apeluje do pracodawców, aby w takich wypadkach potraktowali nieobecność pracowników w pracy jako nieobecność usprawiedliwioną.
 

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik dołącza się do apelu wojewody.