Zabrze przestrzenią rozwoju

Obniża się poziom rozlewiska

20.05.2010

Obniża się poziom rozlewiska na ul. Legnickiej w Zabrzu-Makoszowach. W znacznym stopniu dzieje się tak dzięki pracy wysokowydajnych pomp. Na miejscu znajduje się też transporter pływający, który umożliwia łatwe dotarcie do zalanych domów oraz wałów przeciwpowodziowych.

Mieszkańcy dzielnicy otrzymują biuletyny informacyjne dot. sytuacji powodziowej. Na skrzyżowaniu ulic Legnickiej i Szymały w oznakowanym pojeździe Straży Miejskiej działa też całodobowy punkt informacyjny, który został uruchomiony w porozumieniu z Radą Dzielnicy Makoszowy.

(stan na godz. 16.30, 20 maja br.)