Działania przeciwpowodziowe

19.05.2010

Na bieżąco prowadzona jest akcja przeciwpowodziowa w dzielnicy Makoszowy. Sztab kryzysowy informuje, że poziom wody w rzece Kłodnicy obniżył się o ok. 50 centymetrów. O 5 cm podwyższył się natomiast poziom wody w rozlewisku. Uruchomione zostały dwie kolejne pompy spalinowe. Trwają ponadto prace nad włączeniem do akcji dodatkowej pompy o wysokiej wydajności.

Dotychczas 37 osób skorzystało z miejsc hotelowych zabezpieczonych przez gminę w hotelu „Pogoń-Zabrze” oraz ośrodku „Walki Makoszowy”. Mieszkańcy, którzy we własnym zakresie znaleźli noclegi wśród członków rodzin i krewnych mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie otrzymają niezbędne wsparcie.

Poza rejonem dzielnicy Makoszowy w Zabrzu nie ma utrudnień w ruchu drogowym.